Kameroiden tuottama data

Kun valitaan verkkolaitteita IP-kameroilla toteutettavaan valvontakamerajärjestelmään, kannattaa ottaa huomioon kameroiden tuottaman dataliikenteen määrä suurimmillaan, kytkimistä kameroille tarvittava suurin sähköteho, kameroiden, tallentimien ja muiden mahdollisten laitteiden näkyminen päätelaitteille, tietoturva, hallittavuus ja tietysti luotettavuus.

IP-kameroiden suurimmillaan tuottama dataliikenne on niissä tyypillisesti määriteltävissä. Liikennenopeutta rajoittamalla joudutaan kuitenkin tinkimään kuvan tarkkuudesta, laadusta tai liikkuvuudesta. Lähiverkkotuotteet (LAN) kannattaa ilman muuta mitoittaa siten, että kaikkia kameroita voidaan käyttää niiden suurimmalla tarkkuudella ja laadulla. Hyvin monet kamerat tuottavat parhaalla laadulla 8 Mbps. Tällöin voidaan todeta, että esimerkiksi 8-porttinen 10/100 Mbps kytkin riittää hyvin seitsemälle kameralle, koska kokonaissiirtotarve on 56 Mbps, mikä hoituu eteenpäin kahdeksannesta portista. Hieman isompi kameramäärä vaatii isomman kytkimen ja gigabitin uplink-portin.

Tallennin on hyvä saada kytkettyä samaan lähiverkkoon, koska silloin verkon mitoitus on helppoa. Tilanne mutkistuu, jos tallennin on internet-yhteyden takana. Jos tallentimelle voidaan varata esim. 100 Mbps kuituyhteys, em. 8Mbps tuottavia kameroita voidaan laittaa tallentamaan sinne täydellä laadulla korkeintaan yhdeksän kappaletta, koska hieman marginaaliakin on pakko olla. Langattomia internetyhteyksiä käytettäessä siirtokaistaa on tyypillisesti paljon vähemmän. Kannattaa myös huomioida 4G-yhteyksiä mitattaessa, että kamerapäässä mittaillaan uplink-nopeutta ja tallenninpäässä downlink-nopeutta. Molempiin vaikuttaa tietysti hankittu liittymä, mutta edelleen nopeudet vaihtelevat paljon paikasta ja tukiaseman kuormituksesta riippuen.

Kameroiden etäkatseluun internetyhteyden nopeus ei vaikuta niin paljoa kuin tallentamiseen, koska kaikkia kameroita ei tarvitse katsoa samanaikaisesti. Yhteysnopeudesta riippuen voidaan päättää katsella esim. yhtä tai neljää kuvaa kerrallaan.

Katso laaja valikoima kytkimiä:
FSM verkkokaupan Ethernet-kytkimet,

ETD verkkokaupan Ethernet-kytkimet

Tiedot päivitetty 8.6.2023