Kameravalvonnan sääntely ja yksityisyyden suoja

Suomessa ei ole varsinaista kameravalvontaa koskevaa erityislakia, mutta sitä koskevia säännöksiä on eri laeissa. Esimerkiksi tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain vaatimukset kannattaa huomioida jo kameravalvonnan suunnitteluvaiheessa. Jyri Paasonen on kirjoittanut kattavan katsauksen kameravalvontaa koskevasta säännöstelystä ja näkökulmista eri laiessa.

Lue kirjoitus täältä.

Tiedot päivitetty 8.6.2023